MONTESSORI VRTIĆ "SRČEKO"
PRIVATNI JE DJEČJI VRTIĆ ZA DJECU
OD 1 DO 6 GODINA

MONTESSORI FILOZOFIJOM I
PROGRAMOM OSIGURAVAMO POTICAJNU OKOLINU

U SRČEKU SVAKO DIJETE MOŽE
U POTPUNOSTI OSTVARITI SVOJ POTENCIJAL

Vizija

Svrha našeg rada je da putem Montessori filozofije i programa osiguramo poticajnu okolinu u kojoj svako dijete može biti slobodno i razvijati se individualno i prirodno, te postupno ostvarivati sve svoje potencijale i talente.

Misija

Montessori pristupom u ranom odgoju i naobrazbi osposobljavati djecu za samostalan i odgovoran život te za poštivanje osnovnih ljudskih vrijednosti, suradnju, zajedništvo i toleranciju.

Cilj

Stoljetna tradicija je naše ishodište, vrhunska kvaliteta je naše polazište, sretno dijete je naš cilj.

Strategija

Suvremenim programom i individualiziranim pristupom nastojimo primjenjivati načela, metode i djelatnosti koje će kod svakog djeteta rezultirati razvojno i poticajno na svim područjima njegove osobnosti. Provodimo odgoj za mir.

MONTESSORI PROGRAM

U našem vrtiću provodimo program koji potiče spoznajni, društveni, duhovni, osjećajni i tjelesni rast i razvoj. Potičemo i osposobljavamo djecu za sve oblike sporazumijevanja i izražavanja putem materinskog i stranih jezika, te umjetničkog izražavanja pokretom, glazbom i likovnošću.br
Djeca se ovdje slobodno igraju i rade, kreću, brinu o okolini, komuniciraju s prijateljima i odraslima, te stječu niz vještina u 5 osnovnih područja rada.

Poticanje samostalnosti(praktični život) -područje odgojno-obrazovnog rada u kojem dijete vježba oblačenje i svlačenje, otkopčavanje i zakopčavanje, vezanje, prenošenje, presipavanje, prelijevanje, rezanje... i tako stječe niz praktičnih vještina potrebnih za svakodnevni život. Svako dijete se tako osamostaljuje i uči završiti cijeli ciklus neke aktivnosti.

Senzoričko područje - nudi niz manipulativnih materijala kojima se razvijaju i usavršavaju sva djetetova osjetila. Senzoričke vježbe su osnova i ishodište za aktivnosti usvajanja jezika i matematike.

Jezično područje - sadrži niz didaktičkih materijala poput kartica, slovarice, sličica, puzzli i slova od brusnog papira koji djetetu omogućuju razlikovati i povezivati slova i glasove. Posebna se pozornost obraća obogaćivanju dječjeg rječnika i komunikaciji na materinskom i stranim jezicima, a kasnije pisanju i čitanju.

Matematika - Vježbe u ovom području potiču dijete na otkrivanje osnovnih matematičkih pojmova. Poticajnim manipulativnim materijalom djeca usvajaju pojmove broja i brojke, osnovne matematičke operacije i ostale elementarne matematičke pojmove.

Ostali sadržaji - uključuju aktivnosti iz područja umjetnosti, tjelesne aktivnosti, sadržaje zemljopisnog i društvenog područja, osnovna znanja iz botanike i zoologije. Zastupljene su i istraživalačke aktivnosti, eksperimenti i projekti vezani uz naš planet, kontinente, države, gradove te kulture i običaje.