Edukacije u stručno-razvojnom centru Montessori DV Srčeko

Promičemo izvrsnost u odgoju i obrazovanju za djecu od 0 do 6 godina pružajući mogućnost za cjeloživotno učenje odgojiteljima i stručnim suradnicima u dječjim vrtićima.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je rješenje (KLASA:UP/I-601-02/13-3/00015 URBROJ:533-21-13-0002) o daljnjem mandatu DV Srčeko koji je imenovan stručno-razvojnim centrom za Montessori program rada s djecom rane i predškolske dobi u svibnju 2013. godine, a djeluje po ranijim rješenjima od 2005. i 2009. godine.

Unaprjeđivanje rada u području Montessori pedagogije zahtijeva autentičnu edukaciju i cjeloživotno učenje uz bogato istraživanje prakse, provjeravanje i promišljanje teorijskih postavki kao i apsolutnu primjenu Montessori načela u našim konkretnim uvjetima, te superviziju. S vremenom je rasla i kvaliteta programa rada DV Srčeko i stručno-razvojnog centra Montessori koji je provjeravan u praksi suradnjom s nizom hrvatskih, europskih, kanadskih i američkih Montessori stručnjaka.

Zadovoljstvo nam je ponuditi Vam Montessori edukaciju za rad s djecom u dobi 0-6 godina.