O nama

Tko smo mi?

Privatni montessori dječji vrtić osnovan je 1997. godine i radi po nacionalno i međunarodno verificiranom Montessori programu.

Gdje smo mi?

Vrtić je smješten u posebno pripremljenom prostoru lijepih obiteljskih kuća na Pantovčaku 115-117, ukupne površine od 850 m2 s dvorištem u sklopu kojeg se nalaze cvjetnjak, povrtnjak i dječja igrališta s njihaljkama, toboganima i ostalim spravama za poticanje psihomotoričkog razvoja. Vrtić pohađa stotinjak djece u dobi od 1 do 7 godina za koje se brinu posebno educirani odgojitelji, kao i veliki tim stručnih suradnika.

Zašto Montessori?

MONTESSORI PEDAGOGIJA vrlo je cijenjena i prihvaćena u cijelom svijetu, a posebno i u Hrvatskoj. Kako Montessori pedagoška koncepcija u svom središtu ima dijete, tako program DV Srčeko polazi od djeteta i njegovih potreba, te osigurava brižljivo pripremljenu poticajnu okolinu u kojoj svako dijete može biti slobodno kako bi neometano razvijalo sve svoje potencijale i talente.

Programi koji se provode u Vrtiću su:

Montessori program, suglasnost Ministarstva prosvjete i športa KLASA: 601-01/97-017156, URBROJ:532-02-01/3-96-1 od 15. srpnja 1997. godine

Obogaćeni program za rad s potencijalno darovitom djecom, suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: 601-02/04-01/0060 URBROJ 533-10-04-3 od 21. prosinca 2004. godine

Kraći program u godini dana prije polaska u školu, suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: 601-02/07-03/00342, URBROJ 533-10-07-0004 od 28. studenog 2007. godine

Program SRC Montessori za unaprjeđivanje stručnog rada i usavršavanja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima, suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: UP/I-601-02/05-03/00004, URBROJ 533-10-05-2 od 04. srpnja 2005. godine i KLASA: UP/I-601-02/09-03/00011, URBROJ 533-10-09-0002 od 01. srpnja 2009. godine i KLASA:UP/Iº-601-02/13-03/00015 URBROJ: 533-21-13-0002 od 27. svibnja 2013.